‚Äč

Yma yn LiveFIT Wales/Cymru, ry' ni'n deall pwysigrwydd y gymuned. 4 mlynedd yn ôl fe ddechreuon ni gynnal dosbarthiadau ein hunain ar draws canolfannau a neuaddau cymunedol ym Mro Morgannwg, ac fe adeiladom ddilyniant lleol ffantastig. Nethon ni weithio yn y gynmued, i'r gymuned wrth helpu gwella iechyd a ffitrwydd ein LiveFITTERS.  Yn 2020 pan fwrodd bandemig Covid19, aethom arlein yn syth. Gydag ansawdd darlledu uchel i gartrefi ein LiveFITTERS, fe welosom gleientiaid yn ymuno gyda ni o bob cwr o Gymru ac ar draws y DU - wrth fod arlein doedd dim cyfyngiadau daearyddol! O galnlyniad, rydym wedi gallu helpu mwy o bobl nag erioed i gadw'n iach ac yn ffit o adref. Nid oes unrhyw gyfyngderau nawr i ni allu eich helpu CHI ennill ar eich potensial iechyd llawn! Ni'n awyddus iawn i'ch helpu chi syweddoli ei fod yn #brafbywbywyd


Here at LiveFIT Wales/Cymru, we know how important community is. 5 years ago, we began holding our own classes at community centres and halls across the Vale of Glamorgan, and quickly built a wonderful local following. We worked in the community, for the community and helping to build and improve our LiveFITTERS' health and fitness.
In 2020, when the World Pandemic hit, we took our classes online immediately. We were able to bring broadcast quality sound and visuals to our LiveFITTERS' homes. But more than this, all of a sudden we had clients joining us from all over Wales and the rest of the UK - as being online meant we had no geographical limits! In turn, this has meant that we have been able to help more people from all over the UK to keep fit and healthy at home. Our passion to support and to help YOU realise your full health potential now knows no bounds, and we cannot wait to help you to #lovethelifeyoulive.